Sivustojen ylläpito:
Imatran Selkäyhdistys ry.

Imatran Liikuntaseura ry.
ImatraBlues.info
Tirabitt.biz

10.11. - 14.12.1988 30 h
Ammattikasvatushallituksen valvonnassa järjestettyyn Mikrotietokoneen käytön peruskurssi 30 h.

 • Laitteisto ja käyttöjärjestelmä
 • Tekstinkäsittely
 • Ohjelmointi
 • Kortistointi
 • Taulukkolaskenta
 • Grafiikka
 • Laskentatoimen atk-sovellus
 • Tietoliikenne ja videotex

YHTEENSÄ 30 h


10.9. - 19.12.2001
Tietojenkäsittelyn perustutkinnon esikurssin (A-ajokorttikurssi)
Etelä-Karjalan Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus

Tietotekniikan teoreettiset perusteet

 • Tietokonelaitteisto ja käyttöjärjestelmä

Työkaluohjelmien käytön perusteet

 • Tekstinkäsittely
 • Taulukkolaskenta
 • Grafiikkaohjelma

Tiedonhallinnan perusteet

 • Tietokannan käsite
 • Tietokantaohjelman käytön perusteet

Tietoliikenne ja sähköposti

 • Tietoliikenteen perusteet ja sähköposti

Etätehtävät

 • Ajokorttiteoriakokeeseen valmentava tehtävä
 • Moduulien harjoitustehtäviä

 

20.12.01 - 22.5.03  225 h
TIETOTEKNIIKKATUTKINTO
Tietokoneen käyttäjän AB-kortti
Etelä-Karjalan aikuiskoulutuskeskus AKTIVA

CERTIFICATE INFORMATION TECHNOLOGY EXAMINATION
AB-level Advanced Examination

PAKOLLINEN NÄYTTÖKOE:

Tietokoneohjelmien yhteiskäyttö ja tiedon jakaminen
Interfacing

MS Windows 2000, Outlook 2000

VALINNAISET NÄYTTÖKOKEET:

Tekstinkäsittely
Word Processing

MS Word 2000

Taulukkolaskenta
Spreadsheets

MS Excel 2000

Tietokannat
Databases

MS Access 2000

Tietojenkäsittelyn perustutkintoon/datanomin osatutkintoon
valmistava koulutus:
Tietojärjestelmien käyttö ja kehittäminen

 • Laitteisto ja käyttöjärjestelmä
 • Työvälineohjelmien käyttö
  - Tekstinkäsittely
  - Taulukkolaskenta
  - Grafiikka
 • Tietokannat
 • Ohjelmoinnin perusteet
 • Lähiverkot ja internet, www
 • Tietojärjestelmien kehittäminen ja projektityöskentely

YHTEENSÄ 225 h

 

©Tiramo